Publication details

Kochleární implantace. In. Chrobok V., Komínek P., Plzák J., Čelakovský P., Zeleník K. a kol. Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. 1. vyd., Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2022, 419-420.

Authors

GÁL Břetislav URÍK Milan

Year of publication 2022
Type Chapter of a book
Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info