Publication details

Jen počkej, zajíci! Symbolika králíků a zajíců v raném novověku

Authors

WILLERTHOVÁ Petra

Year of publication 2022
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Přednáška se uskutečnila 23. března 2022 v Domě umění města Brna v rámci cyklu R'n'B na téma "Divočina". Nejdřív byl vysvětlen rozdíl mezi králíky a zajíci a poté byly rozebrány jednotlivé příklady ušáků ve výtvarném umění raného novověku. Byla představena díla od známých (Dürer, Tizian, Bellini, Bruegel) i méně známých umělců, a to jak z profánní, tak křesťanské ikonografie. Důraz byl kladen především na širokou škálu významů, které králíci a zajíci s sebou nesli, a jejich interpretaci s ohledem na dobový kulturněhistorický kontext.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info