Publication details

Společné dobro a ústavní právo

Investor logo
Title in English The Common Good and Constitutional Law
Authors

BAROŠ Jiří

Year of publication 2022
MU Faculty or unit

Faculty of Social Studies

Citation
Description Na počátku pandemie vyvolal v americkém veřejném prostoru vášnivé reakce článek harvardského ústavního teoretika Adriana Vermeuleho o konstitucionalismu společného dobra. Mnozí komentátoři, ale i Vermeulovi kolegové, další profesoři ústavního práva, byly zhrozeni jak jeho praktickými návrhy, tak samotným pojmem společného dobra. Ten totiž podle nich může být snadno zneužit pro rozsáhlá omezení svobody a individuality člověka. I v české společnosti, kvůli naší historické zkušenosti, může být nedůvěra vůči tomuto pojmu značná. Podíváme-li se ovšem blíže do dějin politických a právních idejí, lze si všimnout toho, že koncept společného dobra hrál zásadní roli v klasické tradici politické filosofie, která našla svůj výraz v křesťanské tradici přirozeného práva. Ta měla podstatný vliv na nejdůležitější poválečné ústavněprávní dokumenty typu Všeobecná deklarace lidských práv či německý Základní zákon. Cílem přednášky bude propojit současný konstitucionalistický diskurs s touto prastarou filosofickou tradicí, která byla ovšem (až na výjimky) v ústavním diskursu trochu pozapomenuta. Nejprve se pokusím odlišit tuto filosofickou tradici od problematických pojetí obecného blaha (typické pro totalitární a autoritativní režimy), z nichž je třeba opravdu mít strach. Následně stručně odliším východiska této myšlenkové tradice od dominantního liberalismu, který je založen na normativním a ontologickém individualismu. V poslední, nejdůležitější, části své přednášky rozvedu implikace této filosofické tradice pro základní pojmy konstitucionalismu, tj. pro lidskou důstojnost, svobodu a lidská práva. Klasická tradice nedává primát autonomii člověka (byť místo pro tuto myšlenku také má) a upřednostňuje pozitivní před negativním pojetí svobody. Potíže může mít rovněž s přijímanou verzí principu proporcionality, neboť – kromě jiného – nedává nutně do kontrastu individuální svobodu a veřejný zájem, ale ústavní svobody a práva považuje za konstitutivní prvky společného dobra.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info