Publication details

Strategie omluv českých studentů v angličtině (L2)

Title in English Apology strategies used by Czech students in English (L2)
Authors

LAHODOVÁ VALIŠOVÁ Marie

Year of publication 2022
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Tento příspěvek představuje výsledky jedné části mého dizertačního výzkumu, konkrétně prezentuje, jaké strategie a jazykové prostředky používají čeští studenti v angličtině (L2) v různých situacích, které vyžadují vyjádření omluv. Dále se zabývám tím, jaký vliv mají sociální proměnné (formální a neformální situace) na jejich volbu strategie omluvy v angličtině. Jako výzkumný design jsem použila tzv. dotazník doplnění diskurzu (discourse completion task). Kvantitativní analýza dat ukázala, že nejčastěji používané strategie omluv u českých studentů v anglickém jazyce jsou vyjádření lítosti, nabídka nápravy a vysvětlení okolností události. Formálnost či neformálnost situace nemá u českých studentů vliv na volbu strategie řečového aktu omluvy v angličtině (L2).
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info