Publication details

Evoluce rituálního chování : Kolektivní rituál jako kooperativní komunikační adaptace

Authors

KUNDT Radek

Year of publication 2022
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Kolektivní rituální chování je mezikulturně univerzálním jevem. Proč ale lidé investují tolik zdrojů a energie do činností, které nemají žádnou zřejmou funkci? Tuto hádanku adresují sociálně-vědní disciplíny od chvíle svého vzniku a tradičně zdůrazňují zásadnost rituálu pro fungování společnosti. Dostatečně ale nevysvětlují, proč by rituál měl tuto funkci mít a jakými mechanismy ji umožňovat. V návrhu evoluce lidského rituálního chování budu s kolektivním rituálem pracovat jako s komplexním signalizačním systémem, který umožňuje mutualistickou spolupráci. Začnu analýzou současných signalizačních systémů lovců-sběračů, ve kterých identifikuji tři základní stavební kameny – signály podobnosti, koaliční signály a signály oddanosti ke kolektivní akci. Tyto signály následně prozkoumám u ostatních primátů a homininů minulosti za pomoci primatologie, archeologie homininů a paleoantropologie. V dalším kroku určím neuro-kognitivní mechanismy, které tyto signály nesou a pokusím se vystopovat, kdy se v minulosti poprvé objevují a jaké socio-ekologické tlaky ke kooperativní komunikaci působily na jejich selekci. Celou syntézu zakončím argumentem, že s příchodem H. Sapiens již kolektivní rituál patrně představoval zásadní adaptaci napomáhající s překonáváním problémů kolektivní akce.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info