Publication details

KUBEŠ, V. … a chtěl bych to všechno znovu. Filozofické vypořádání s pesimistickým světovým názorem

Authors

TAUCHEN Jaromír

Year of publication 2022
Type Editorship of scientific publication
MU Faculty or unit

Faculty of Law

Citation
Description Vladimír Kubeš (1908–1988) byl profesorem občanského práva a právní filozofie na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a patřil k nejvýznamnějším představitelům druhé generace brněnské normativní právní školy. Vladimíra Kubeše zasáhly všechny politické události dvacátého století a jeho rozsáhlé dílo zůstává dodnes nedoceněné. Řadu svých knih a odborných článků totiž publikoval většinou v němčině a v zahraničí, protože v socialistickém Československu vyjít nemohly. Kubešovy paměti s názvem „… a chtěl bych to všechno znovu“ vycházejí po dlouhých třiceti letech v druhém doplněném vydání. Čtenář dostává možnost nahlédnout nejen do Kubešova rodinného a soukromého života a do poměrů a vztahů panujících v meziválečném období na brněnské právnické fakultě, ale i do způsobu fungování komise pro přípravu nové poválečné ústavy a do událostí, které výrazným způsobem zasáhly do Kubešova života. Jednalo se především o jeho „vyakčnění“ z právnické fakulty v únoru 1948, pozdější zatčení a odsouzení v politickém procesu a dlouholeté věznění v jáchymovských uranových dolech. Konec šedesátých let pro Kubeše znamenal možnost vrátit se do akademické sféry a dokonce opět pedagogicky a vědecky působit na brněnské právnické fakultě. O její znovuobnovení se Kubeš v roce 1969 také významně zasloužil. Nastupující normalizace však Kubeše opět uvrhla do nemilosti a znemožnila mu jakoukoli vědeckou či pedagogickou práci. I přesto se Kubeš dokázal prosadit na vídeňské právnické fakultě, kde působil po dobu pěti let jako profesor právní filozofie. Kubeš ve svých pamětech popisuje i svůj profesní a osobní vztah k česko-rakouskému právnímu filozofovi Otovi Weinbergerovi. Ačkoliv do Kubešova života zasáhly nepříznivé životní události a peripetie osudu, nikdy si na ně nestěžoval a v souladu se svým životním optimistickým postojem dal svým pamětem podtitul „filozofické vypořádání s pesimistickým světovým názorem“.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info