Publication details

Wavelety - úvod do teorie a aplikace

Investor logo
Title in English Wavelets - Introduction to the theory and applications
Authors

VESELÝ Vítězslav

Year of publication 1997
Type Article in Proceedings
Conference Proceedings ANALÝZA DAT'97
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Field General mathematics
Keywords wavelet analysis; smoothing
Description Wavelety představují moderní aparát pro efektivní analýzu dat, který přenáší postupy klasické Fourierovy analýzy periodických funkcí na obecný neperiodický případ. Na rozdíl od Fourierovy řady, která vyjadřuje data jako směs harmonických sinusových kmitů, v případě waveletové řady se jedná o směs tlumených kmitů (=vlnka=wavelet angl.) s měnící se šířkou a polohou. Základní teoretické principy budou vyloženy v kontextu s klasickými přístupy a demonstrovány při praktickém zpracování simulovaných i reálných dat.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info