Publication details

Wavelety a jejich použití při filtraci dat

Investor logo
Title in English Wavelets and their application to data filtering
Authors

VESELÝ Vítězslav

Year of publication 1997
Type Article in Proceedings
Conference Proceedings ROBUST'96
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Field General mathematics
Keywords wavelet analysis; smoothing; multiresolution analysis
Description Wavelety představují moderní aparát pro efektivní analýzu dat, který přenáší postupy klasické Fourierovy analýzy periodických funkcí na obecný neperiodický případ. Na rozdíl od Fourierovy řady, která vyjadřuje data jako směs harmonických sinusových kmitů, v případě waveletové řady se jedná o směs tlumených kmitů (=vlnka=wavelet angl.) s měnící se šířkou a polohou. Základní teoretické principy budou vyloženy v kontextu s klasickými přístupy a demonstrovány při praktickém zpracování simulovaných i reálných dat.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info