Publication details

Narativní identity aktérů ve vzdělávání na soukromých alternativních školách (sympozium)

Investor logo
Authors

LOJDOVÁ Kateřina KRATOCHVÍLOVÁ Jana BRADOVÁ Jarmila ŠKARKOVÁ Lucie VLČKOVÁ Kateřina ŠKARKOVÁ Lucie

Year of publication 2022
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Sympozium prezentuje výsledky výzkumného projektu GA ČR řešeného na katedře pedagogiky PdF MU v Brně, který jsme řešili v letech 2020–2022. Zabývali jsme se aktuálním a přesto málo probádaným fenoménem soukro- mých alternativních škol. Komplexně jsme studovali dvě vybrané soukromé alternativní základní školy z hlediska aktérů, kteří na nich působí: učitelů, ředitelů, žáků a jejich rodičů. Pro hloubkové porozumění jsme zahrnuli do analýz také dokumenty vztahující se k těmto školám (kurikulární dokumenty, webové stránky a newslettery). Školám jsme se snažili porozumět přes tyto aktéry ve vzdělávání, zaměřili jsme se proto na jejich identity a způsob utváření identit. Zvolili jsme narativní design výzkumu. Data jsme sbírali hloubkovými rozhovo- ry, psanými narativy od žáků a pozorováním výuky s videozáznamem. Výsled- ky ukazují konstrukci jinakosti aktérů na soukromých školách a mohou přispět k debatě o sociální spravedlnosti ve vzdělávání.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info