Publication details

Moderní výuka geografie s využitím snímků dálkového průzkumu Země.

Authors

SIMERSKÁ Denisa

Year of publication 2022
Type Appeared in Conference without Proceedings
Citation
Description Společnost prochází dynamickým rozvojem, mění se potřeba znalostí na trhu práce v souvislosti s vývojem informačních technologií. Zároveň je kladen důraz na potřeby environmentálního vzdělávání, jelikož otázky změny klimatu se dnes řeší na globální úrovni a studenti by měli být se současnou situací obeznámeni. Je potřeba se přizpůsobovat podmínkám a nárokům 21. století a adaptovat se na nový trend doby. Tyto nové nároky by měly být adaptovány do vzdělávacího systému a právě pro tyto účely se nabízí zapojení dálkového průzkumu Země (DPZ) do školského prostředí. DPZ je multidisciplinární obor, který propojuje geografii, biologii, fyziku, matematiku i informatiku. Toto mladé odvětví kombinující studium přírodních věd a nových technologií zatím nezaujímá na školách patřičné místo, i přes to, že se jedná o rychle rostoucí technologický sektor s vysokou poptávkou na kvalifikované zaměstnance. Dosavadní studie ukazují, že zásadní výhodou pro využívání snímků DPZ na rozdíl od klasické mapové produkce běžně využívané ve školách, je vyobrazení prostoru jakožto obrazu reálného světa. Snímky jsou dnes navíc velmi atraktivní díky rychlé distribuci, aktuálnosti a dostupnosti. DPZ ve školách velmi často naráží na problémy spojené s náročností práce se snímky a nedostatečným hardwarovým či softwarovým vybavením. Tyto komplikace společně se značnou teoretickou náročností této disciplíny odrazuje pedagogy od využívání těchto metod ve výuce. Výhody využívání snímků DPZ pro účely výuky zeměpisu však nejsou zanedbatelné. Práce zdůrazňuje hned několik skutečností, kvůli kterým by čtení snímku ve výuce mělo být prioritní, mezi které patří multidisciplinarita oboru, rozvoj přírodovědné a digitální gramotnosti, aktuálnost nebo současné či budoucí potřeby na trhu práce. Schopnost číst a interpretovat snímky umožňuje komplexnější pochopení Země. Čtení snímků v nepravých barvách navíc umožňuje studium nejen reálného obrazu Země, ale umožňuje také vidět nové možnosti, hrozby a potřeby světa kolem nás. Práce předkládá tyto nové pohledy současně s výčtem bodů podporujících důležitost využívání DPZ ve školách.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info