Publication details

Role geografických poznatků a geoinformačních technologií při snižování nežádoucích enviromentálních jevů v precizním zemědělství

Investor logo
Authors

HERMAN Lukáš ŘEZNÍK Tomáš PAVELKA Tomáš LEITGEB Šimon KLOCOVÁ Martina LEITNER Filip ŠTAMPACH Radim TROJANOVÁ Kateřina

Year of publication 2022
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Intenzivní zemědělství představuje zvýšenou zátěž pro životní prostředí, která je způsobena mimo jiné používáním průmyslových hnojiv, chemických postřiků nebo i těžké techniky. Precizní zemědělství využívající vhodné geoinformační technologie může snížit zátěž na životní prostředí tím, že aplikuje nové postupy, které budou reflektovat specifika způsobené heterogenitou půdních vlastností. Tento příspěvek představuje výzkumy vycházející ze zpracování geografických dat pořízených pomocí satelitních a in-situ senzorů. Příspěvek se konkrétně zaměřuje na: (1) data z telemetrie zemědělských strojů využitelné k optimalizaci pojezdu těchto strojů po polích; a (2) volně dostupná data dálkového průzkumu Země sloužící k monitorování prostorové variability pole a stavu plodin. Diskutovány budou přednosti i limity těchto postupů, které mají za cíl snížit negativní enviromentální jevy jako je eroze, zhutnění zemědělské půdy či její znečištění nadměrným hnojím průmyslovými hnojivy.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info