Publication details

MUNI-BLAST: In vitro system for embryotoxicity testing

Authors

POROKH Volodymyr KYJOVSKÁ Drahomíra HOLUBCOVÁ Zuzana

Year of publication 2022
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Proof of Concept projekt byl zaměřen na ověření aplikovatelnosti 3D laboratorního modelu lidské embryogeneze pro toxikologické testování. Naše výsledky ukazují, že systém založený na lidských embryonálních kmenových buňkách může být efektivně použit pro testování embryotoxicity látek pro potřeby farmakologického výzkumu nebo kontroly kvality výrobků používaných v rámci asistované reprodukce. Výstupem projektu je ověřená metodika umožňující generování velkého množství buněčných struktur vhodných pro testovací experimenty.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info