Publication details

Divadelní síť v Brně v období Druhé republiky a Protektorátu

Authors

KOLAŘÍK Aleš

Year of publication 2023
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Description Výzkumná zpráva předkládá komplexní informace o projektu specifického výzkumu MUNI/A/1486/2021 Divadelní síť v Brně v období Druhé republiky a Protektorátu, jež se paralelně zaměřuje na brněnskou divadelní síť v období těsně předcházející nacistické okupaci, pro něž se vžil termín Druhá republika (od 1. 10. 1938 do 15. 3. 1939) a na epochu spjatou s existencí Protektorátu Čechy a Morava (od 16. března do 8.–9. května 1945). Zpráva představuje charakteristiku projektu, jeho metodologii, hlavní výzkumné hypotézy a nabízí analýzu dosažených výsledků a jejich vyhodnocení.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info