Publication details

Na cestě za svobodou: expozice hlavních témat v tchajwanské literatuře

Authors

LU Wei-lun VÁVRA Dušan

Year of publication 2022
Type Exposition
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Attached files
Description V posledních letech dochází k intenzivní vzájemné výměně mezi Českema Tchaj-wanem. Obě společnosti si zakládají na myšlenkách demokracie, svobody a úcty k přírodě, a právě v těchto symbolech nacházejí jejich literární díla hluboké souznění. Česko i Tchaj-wan zažili dlouhá desetiletí totalitního režimu, láska ke svobodě a touha po rovnosti mezi lidmi jsou proto základem jejich společných hodnot. Tato výstava představuje české laické i odborné veřejnosti současnou podobu a stručnou historii tchajwanské literatury. Otevírá tak pomyslné okno, jehož prostřednictvím se mohou její návštěvníci seznámit s hlavními směry ve vývoji tchajwanské literární tvorby, mezi které se mj. řadí i ekologická literatura, literatura původních obyvatel, genderová literatura a literatura lidských práv. Věříme, že kulturní výměna v oblasti literatury napomůže k lepšímu vzájemnému poznání o b o u n a š i c h k u l t u r a k u p e v n ě n í n a š i c h vzájemných vztahů. Pořádající organizace: Ministerstvo kultury Čínské republiky a Národní muzeum tchajwanské literatury.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info