Publication details

Omezení pohybu v souvislosti s řešením krizí způsobených biologickými agens a toxiny (doporučení)

Title in English Restrictions on Movement in Crises caused by Biological Agents and Toxins (Recommendations)
Authors

HARAŠTA Jakub BÁTRLA Michael BLECHOVÁ Anna NOVOTNÁ Tereza MÍŠEK Jakub VYHNÁNEK Ladislav

Year of publication 2022
MU Faculty or unit

Faculty of Law

Attached files
Description In this research report, we synthesize the findings of the research reports Proportionality of Crisis Measures Restricting Freedom of Movement (report in CZ, [1]) and Impact Of Technological Tools On Constitutionality of Emergency Measures Restricting Freedom of Movement (report in CZ, [2]). This report thus represents the final outcome of the project. It aims to communicate the most important findings of the project and the lessons learned from it. The recommendations are numbered in ascending order. [1] VYHNÁNEK, Ladislav, Anna BLECHOVÁ, Michael BÁTRLA, Jakub MÍŠEK, Tereza NOVOTNÁ a Jakub HARAŠTA. Proporcionalita krizových opatření omezujících svobodu pohybu. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita pro Ministerstvo vnitra České republiky, 2021. 173 s. [2] MÍŠEK, Jakub, Anna BLECHOVÁ, Michael BÁTRLA, Tereza NOVOTNÁ, Ladislav VYHNÁNEK a Jakub HARAŠTA. Vliv technologických nástrojů na ústavnost krizových opatření omezujících svobodu pohybu. Brno: Masarykova univerzita pro Ministerstvo vnitra České republiky, 2022. 78 s. 1. vydání.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info