Publication details

Den biologie 2022

Title in English The Biology Day 2022
Authors

JANČOVÁ Martina VODOVÁ Libuše SMOLINSKÝ Radovan BRABCOVÁ Blažena

Year of publication 2022
Type Popularization text
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description V pátek 29. dubna naše katedra pořádala již tradiční Den biologie pro žáky základních škol. Letos nám zde za dopoledne a brzké odpoledne prošlo téměř 300 dětí z pěti základních škol z Brna a jeho okolí. V první laboratoři se seznamovali s živými zvířaty - hady, pavouky, křečky, šváby aj., V druhé laboratoři si vyzkoušeli mikroskopování různých biologických materiálů na kvalitních mikroskopech a snažili se přiřadit, co v mikroskopu vidí k reálným objektům. Na dalším stanovišti si vyzkoušeli přiřadit lebky předků člověka k rekonstrukcím jejich obličejů i těla a k základním charakteristikám o jejich životě a zajímavostech. Také si zde mohli změřit sílu stisku svých rukou a porovnat se sílou stisku čelistí různých živočichů či se sílou různých sportovců. Velmi je zaujala možnost vyzkoušet si opilost na nečisto s "opileckými" brýlemi. Ve třetí laboratoři se zabývali horninami a minerály, u nichž si zkoušeli jejich tvrdost, a také se stopami zvířat, které zanechávají v lesích, lukách, polích atd. V poslední učebně si vyzkoušeli, zda poznají různá koření po čichu a zda dokáží přiřadit, z jaké rostliny se toto koření získává, také si vyzkoušeli "hmaťák" a rozeznávali přírodní vlákna od syntetických. Na závěr si mohli zasadit semínka do řeřichového panáčka, vytisknutého na 3D tiskárně. Spokojení a obohacení o nové zážitky a poznatky se s vybranou odměnou za plnění úkolů přesunuli na další akci v RUVu prezentující využití 3D tisku ve výuce na ZŠ.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info