Publication details

Nový druh „růžkatého“ afroskokana (Phrynobatrachus, Phrynobatrachidae) z jihozápadní Demokratické republiky Kongo

Authors

NEČAS Tadeáš BADJEDJEA Gabriel KUSAMBA CHIFUNDERA Zacharie GVOŽDÍK Václav

Year of publication 2023
Type Conference abstract
Citation
Description Rod Phrynobatrachus (Phrynobatrachidae) je jedním z druhově nejbohatších rodů afrických obojživelníků a s celkovým počtem devadesáti šesti druhů se drží na druhém místě za rodem Hyperolius (143 druhů; Hyperoliidae). Tento rod je zastoupen převážně terestrickými středně velkými až malými druhy obývajícími většinu sub-saharské Afriky s výjimkou Madagaskaru a části západního Kapska. V rámci tohoto početného rodu lze rozlišit tři hlavní klady, které by mohly být v budoucnu rozděleny na tři samostatné rody. Klad A zahrnuje druhy Albertinského riftu a východní Afriky a P. sandersoni vyskytující se v jihozápadním Kamerunu a Rovníkové Guinei. Klady B a C oba zahrnují druhy vyskytující se více méně v celé sub-Saharské Africe. V obou těchto kladech se objevuje tendence k miniaturizaci (např. ~15 mm P. villiersi z kladu B a P. arcanus z kladu C). U několika popsaných druhů z kladu B se v posteriorní části očních víček dospělců objevuje trnovitý výběžek či „růžek“. Význam a využití tohoto znaku není pro vědu dosud známý. Při nedávném terénním výzkumu do jihozápadní Demokratické republiky Kongo (provincie Kwango), jižně od řeky Kongo, byli nalezeni dva jedinci příslušící k rodu Phrynobatrachus, které nebylo možné na základě morfologie blíže přiřadit k dosud popsaným druhům. Tito jedinci mají na očních víčkách malý trnovitý výběžek („růžek“; u samce méně výrazný), což naznačuje, že tento taxon pravděpodobně náleží ke kladu B. Další nejblíže se vyskytující „růžkatý“ afroskokan je znám ze severního břehu řeky Kongo z lokality vzdálené zhruba 400 km západně (P. cornutus). Následná fylogenetická analýza podpořila hypotézu, že se v případě těchto nově nalezených jedinců skutečně jedná o dosud nepopsaný druh náležící ke kladu B rodu Phrynobatrachus.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info