Publication details

Matematický model jako nástroj pro vysvětlení účinků látek na mechanickou restituci kardiomyocytu morčete

Title in English Matematical model as a tool for explanation of the effects of various substances on mechanical restitution
Authors

NOVÁKOVÁ Marie PÁSEK Michal

Year of publication 2023
Type Appeared in Conference without Proceedings
Citation
Description Cílem práce bylo vysvětlit účinek verapamilu a ryanodinu na křivku mechanické restituce kardiomyocytu morčete pomocí matematického modelu. Verapamil a ryanodin vykazují rozdílné účinky na křivku mechanické restituce srdečního svalu morčete. Využití matematického modelu kardiomyocytu morčete umožnilo osvětlit dynamiku intracelulárních dějů zodpovědných za poměrně složitější průběh restituční křivky pod vlivem ryanodinu.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info