Publication details

Práva a povinnosti znalců podle nové právní úpravy; Obecná zkouška pro znalce podle nového zákona č. 254/2019 Sb.

Authors

FRÝDEK Miroslav

Year of publication 2022
Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info