Publication details

České právní dějiny po roce 1989

Title in English Czech Legal History after 1989
Authors

TAUCHEN Jaromír VOJÁČEK Ladislav KOLUMBER David SALÁK Pavel HORÁK Ondřej

Year of publication 2023
MU Faculty or unit

Faculty of Law

Citation
Description Učební pomůcka České právní dějiny po roce 1989 pocházející z pera autorského kolektivu katedry dějin státu a práva brněnské právnické fakulty zachycuje nejnovější období státního a právního vývoje v Československu a později v nástupnické České republice. Vzhledem k tomu, že od společenských a politických změn provedených po listopadu 1989 uběhlo již více než třicet let, je nutné se tomuto období ve výuce českých a československých právních dějin začít intenzivně věnovat a studentům zprostředkovat okolnosti a události v našem právním vývoji, které bezprostředně předcházely současné platné právní úpravě a pomáhaly ji formovat. Učebnice se obsahově se zaměřuje především na právní vývoj v devadesátých letech minulého století. Hloubka záběru a časový rozsah závisí vždy na pojednávané problematice či příslušném právním odvětví a jeho specifikách, přičemž výklad obvykle končí konstatováním přijetí aktuální právní úpravy. V případě předkládané učebnice se jedná vůbec o první a klíčové zpracování dané oblasti našeho porevolučního právního vývoje.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info