Publication details

Stigmatizace rodičů se závažným duševním onemocněním

Authors

KUBOVČÍKOVÁ Eliška HAVELKOVÁ Anna

Year of publication 2023
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Prevalence rodičovství u osob se závažným duševním onemocněním se pohybuje kolem 20–38 %, v České republice je to zhruba 40 %. Rodiče se závažným duševním onemocněním jsou stigmatizací ohroženi ještě více než bezdětní pacienti. Zde předkládáme přehled výsledků doposud publikovaných kvalitativních studií, které se tímto fenoménem zabývaly. Ukazuje se, že stigma významně zasahuje do každodenního života těchto jedinců. Pro mnohé z rodičů představuje významnou bariéru ve vyhledání profesionální péče. Stigma také nežádoucím způsobem ovlivňuje i fungování dětí těchto rodičů. Tyto děti tak tvoří ohroženou skupinu, které by měla být poskytována adekvátní pozornost. Podpora odborníků v oblasti rodičovství se ukazuje jako nedostačující, v praxi je rodičovská role klientů přehlížena a intervence zacílené rodiče se závažným duševním onemocněním jsou uplatňovány jen sporadicky. V zahraničí již existují postupy pro práci s touto cílovou skupinou, které by mohly být aplikovány i u nás. Námi prezentovaná zjištění by mohla posloužit jako jedno z východisek pro zvýšení kvality dostupné péče.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info