Publication details

PAW (plasma activated water) a její potenciální využití v eliminaci patogenních bakterií

Authors

FLODR Jan RŮŽIČKA Filip SŤAHEL Pavel

Year of publication 2022
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Využití Plazmou aktivované vody (PAW = Plasma activated water) bylo doposud velmi omezené z důvodu nemožnosti výroby jejího velkého množství. S novou technologií kombinace dvou fyzikálních jevů, hydrodynamické kavitace a výboje nízkoteplotního plazmatu, lze nyní vyrobit i větší, v praxi použitelné objemy od 1000 l do 100 000 l za hodinu. Další výhodou, kromě velkého vyrobeného objemu, je i cena samotné výroby. Díky obsahu reaktivních forem kyslíku – hlavně peroxidů, je její možné uplatnění v odstránění např. patogenních bakterií z vody. Cílem práce je ověření účinnosti PAW na vybraných bakteriálních kmenech z banky nebo multirezistentních kmenech přímo izolovaných z nemocničního prostředí. Každý jednotlivý čerstvý kmen byl jednu hodinu při pokojové teplotě inkubován v roztoku PAW a v původní vstupní kohoutkové nebo deionizované vodě, ze které byla samotná PAW vyrobena. Jednotlivé roztoky byly poté za pomoci ředící desítkové řady naneseny kapkovou metodou na agarové plotny a inkubovány 24 hodin při teplotě 37 °C. Poté byly na plotnách spočteny CFU (=colony forming units) a navzájem porovnány plotny testované a kontrolní. Vzhledem k časově dependentnímu snižování koncentrace reaktivních forem kyslíku v PAW byla zkoumána účinnost PAW v den její výroby a dále čtvrtý den poté. Výsledky zatím odpovídají předpokladům, že se časově snižuje i účinnost aplikované PAW.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info