Publication details

Propojme se včera: Odolná společnost

Title in English Let Us Connect Yesterday: The Resilient Society
Authors

BROMOVÁ Anna

Year of publication 2024
Citation
Description Slovo krize se v současnosti objevuje v narůstajícím množství kontextů. Environmentální, energetická, bytová – jak ale tyto krize spolu souvisí a jak jim čelit? V kontextu mnohovrstevnatých krizí, jimiž procházíme, se stává pojem společenské odolnosti stále více relevantním – vybízí k tomu, abychom se zamysleli nad současným stavem společnosti i její schopností se vůči krizím bránit. Úvodní přednáška Anny Bromové představila koncept sociálně-ekologické resilience. Projekce filmu Propojme se včera a panelová diskuze přiblížila podstatu současných krizí a představila kontexty společenské odolnosti 21. století. Pozvání do panelové diskuze přijala Anna Bromová, výzkumnice sociálně-ekologické resilience, a Anna Kárníková, ředitelka Hnutí Duha.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info