Publication details

Základní prognostické metody používané při řešení problematiky silniční dopravy

Authors

VITURKA Milan

Year of publication 1976
Type Article in Periodical
Magazine / Source Zprávy GGÚ ČSAV
MU Faculty or unit

Faculty of Economics and Administration

Citation
Field Municipal, regional, and transport planning
Keywords prognosis, model