Publication details

Německá literatura na Moravě a ve Slezsku po roce 1918 a její bojovně protičeské zaměření. Robert Hohlbaum, Emil Hadina, Karl Hans Strobl.

Title in English German literature in Moravia after 1918 and its militant anticzech orientation. Robert Hohlbaum, Emil Hadina, Karl Hans Strobl.
Authors

MAREČEK Zdeněk

Year of publication 1994
Type Article in Periodical
Magazine / Source Světová literatura : revue zahraničních literatur
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Field Mass media, audiovision
Keywords Nationalism - relations between Czechs and Germans - 20th century - German literature in Moravia ans Silesia
Description Jedná se o tři úvodní texty a překlady tří ukázek z románu Roberta Hohlbauma "Grenzland", Karla Hanse Strobla "Wir haben gebauet" und z eseje Emila Hadiny. Tyto příspěvky byly součástí rozsáhlejšího celku, nazvaného Ve jménu "nové Evropy". Ze sudetoněmeckých autorů připravil Marek Nekula. Cílem čísla Světové literatury bylo zmapovta literární pridukci poplatnou ideologii diktátorských režimů ve dvacátém století.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info