Publication details

Radiologická diagnostika nadpočetných zubů v premaxile

Title in English The radiological diagnosis of supernumerary teeth in premaxilla
Authors

ČERNOCHOVÁ Pavlína KAŇOVSKÁ Karin

Year of publication 2002
Type Article in Periodical
Magazine / Source Quintessenz
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Keywords supernumerary teeth
Description Článek se zabývá problematikou diagnostiky a léčby nadpočetných zubů v premaxile. Uvedené kazuistiky dokumentují dva případy vícečetných nadpočetných zubů v oblasti horních stálých středních řezáků. Tyto vícečetné nadpočetné zuby nebyly na ortopantomogramu (OPG) patrné. Pro stanovení správné diagnózy je nutné exponovat více rtg snímků. Jako výhodná kombinace se jeví OPG a okluzní rtg snímek. Pro hodnocení polohy nadpočetných zubů ve vestibulo-orálním směru se osvědčila paralaxní lokalizační metoda, která je popsána v obou kazuistikách.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info