Publication details

Tři české deníky v období pomnichovské a druhé republiky

Authors

VEČEŘA Pavel

Year of publication 1999
Type Article in Proceedings
Conference Sociální studia 4. Sborník prací Fakulty sociálních studií brněnské univerzity
MU Faculty or unit

Faculty of Social Studies

Citation
Field History
Description V kontextu tří analyzovaných listů lze rozlišovat na jedné straně deník Venkov a na straně druhé raníky Lidové noviny a Právo lidu (Národní práce). Jejich politická a ideologická orientace, stejně jako hodnotové systémy, které se promítaly v jejich poměru ke konzervativně autoritativnímu charakteru druhé republiky, byly velmi odlišné. Zatímco intelektuální a politicky liberální Lidové noviny a reformě socialistické Právo lidu (Národní práce) byly hluboce zakotveny v demokratismu první republiky, stal se Venkov reprezentantem ducha nového režimu. Pozice analyzovaných listů byla komplikovanější především v poměru k dominantnímu sousedu, nacistickému Německu. V tomto ohledu uplatňovaly všechny tři listy spíše „defensivní strategii“. Venkov přitom zastupoval pozici egoisticky směřovaného obranného nacionalismu. Lidové noviny a Právo lidu (Národní práce) si byly vědomé nutné opatrnosti, která vyplývala z bezmocné situace zbytkového Československa. Navzdory tomu se však snažily o zastřenou obranu své dosavadní ideologie. Zvýšené vědomí zodpovědnosti v poměru ke státu a pocit vzájemné, z poznání kritické situace vlastního národa vyplývající solidarity, bylo společným rysem analyzovaných listů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info