Publication details

Fyzickogeografický sborník 2 - Kulturní krajina

Authors

HERBER Vladimír

Year of publication 2004
Type Monograph
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Sborník příspěvků z 21. výroční konference Fyzickogeografické sekce ČGS "Kulturní krajina", pořádané ve dnech 16. - 17. února 2004 Geografickým ústavem Přírodovědecké fakulty MU. Editovaný sborník referátů obsahuje výsledky výzkumů nejen fyzických geografů, ale i odborníků z jiných vědních disciplín (lesnictví, zemědělství) při studiu kulturní krajiny a jejich podíl na řešení interdisciplinárních či transdisciplinárních témat. Představeny jsou i některé nové metody a geoinformační technologie využívané při studiu kulturní krajiny.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info