Publication details

21. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti "Kulturní krajina"

Authors

HERBER Vladimír

Year of publication 2004
Type Conference
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description 21. výroční konference Fyzickogeografické sekce ČGS Kulturní krajina, kterou uspořádal ve dnech 16. - 17. února 2004 Geografický ústav Přírodovědecké fakulty MU, se zúčastnilo cca 50 odborníků z České republiky, Slovenska a Rakouska. Na konferenci byly prezentovány výsledky výzkumů nejen fyzických geografů, ale i odborníků z jiných vědních disciplín (lesnictví, zemědělství) při studiu kulturní krajiny a jejich podíl na řešení interdisciplinárních či transdisciplinárních témat. Byly představeny i některé nové metody a geoinformační technologie využívané při studiu kulturní krajiny.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info