Publication details

Český jazykový atlas 1, Balhar, Jan - Jančák, Pavel a kol.

Title in English Czech Language Atlas 1, Balhar, Jan - Jančák, Pavel et al
Authors

POVOLNÁ Renata

Year of publication 1992
Type Chapter of a book
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Atlas se zabývá územním rozrůzněním národního jazyka a postihuje dynamiku vývoje našich nespisovných jazykových útvarů. Důležitou součástí práce jsou výkladové komentáře k mapám, které shrnují výsledky výzkumu, hodnotí jazyková fakta a zkoumají vztah regionálních útvarů k spisovnému jazyku. Povolná je autorkou následujících komentářů: 5 tatínek, maminka, 9 milý, milá, 20 líbat se, 48 viklá se, 75 líný, 89 střevíc a 218 rez.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info