Publication details

Co je multidisciplinární tým?

Authors

SOLDÁNOVÁ Dana

Year of publication 2006
Type Article in Proceedings
Conference Sborník z Odborné konference s mezinárodní účastí - Multidisciplinární tým.
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Field Gynaecology and obstetrics
Description Příspěvek charakterizuje pojem multidisciplinární tým. Pojednává o funkcích týmu a jeho složení. Sleduje jakou roli sehrává multidisciplinární tým v komplexně poskytované péči, co přináší týmová práce v oblasti uspokojování potřeb klientů. Dále se věnuje komunikaci mezi jednotlivými členy týmu, jako zástupci různých profesních oborů. Cílem příspěvku je ozřejmit uplatnění multidisciplinárních týmů v komplexně pojaté péči u různých kategorií klientů, zhodnotit význam takto poskytované péče. Objasnit pozitivní nebo negativní hlediska práce týmů. Klíčová slova: multidisciplinární tým, interdisciplinární tým, intradisciplinární tým, klient, uspokojování potřeb klienta, komplexní péče, profesní různorodost, psychosociální rozměr, umění komunikace.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info