Publication details

Základy cestovního ruchu

Title in English Introduction to Tourism
Authors

VYSTOUPIL Jiří ŠAUER Martin HOLEŠINSKÁ Andrea METELKOVÁ Petra

Year of publication 2006
Type Monograph
MU Faculty or unit

Faculty of Economics and Administration

Citation
Description Vysokoškolská skripta Základy cestovního ruchu odpovídají posledním poznatkům vědy o cestovním ruchu. Skripta jsou členěna do jedenácti kapitol, které jsou sestaveny tak, aby postupně uvedli posluchače do problematiky cestovního ruchu. Úvodní kapitoly jsou tedy zaměřeny na vývoj cestovního ruchu jako vědní disciplíny a jako samotného socio-ekonomického jevu s prostorovými charakteristikami, které jsou specifikovány v následujících kapitolách. Nechybí ani kapitoly, jež se zabývají mezinárodním a ekonomickým významem cestovního ruchu a kapitoly, které souvisí s rozvojem destinací (management, marketing či informační technologie). Nedílnou součástí skript je i mapová příloha.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info