Publication details

Changes in the distribution of intra-membrane proteins after insonation of the plasma membrane

Title in English Changes is the Changes in the distribution of intra-membrane proteins after insonation of the plasma membrane
Authors

VAŠKOVICOVÁ Naděžda ŠKORPÍKOVÁ Jiřina JANISCH Roman

Year of publication 2006
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Cílem předběžných experimentů bylo získat informaci o změnách v rozmístění a tvaru intramembránových gran po ozvučení terapeutickým ultrazvukem BTL-07 metodou . Pro pokusy byly vybrány buňky lidské promyeloidní leukémie HL-60, které byly ozvučeny horizontálním svazkem ultrazvukových vln po dobu 15 minut kontinuálního provozu intenzitou 2 W/cm2 a frekvencí 1 MHz. Po ozvučení dochází v plasmatické membráně ke změně v rozmístění a tvaru intramembránových gran plasmatické membrány.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info