Publication details

„Darmstadt, Du Stadt meiner Träume“. The International Reception Of Post-War Darmstadt

Authors

BEK Mikuláš MACEK Petr PANTŮČEK Viktor

Year of publication 2006
Type Conference
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Mezinárodní hudebněvědné kolokvium soustředilo pozornost na problematiku recepce poválečné hudební moderny, která byla produkována z německého Darmstadtu. Pozornost se zaměřila na obecnější problematiku produkce a recepce hudby až do období tzv. studené války, na způsoby, jimiž se hudby chápe propaganda i její doboví oponenti, na mody, jimiž se tato situace promítá do institucionálního zázemí hudby, ovlivňuje produkci po stránce kompozičně technické, stylové i sémantické, zasahuje do struktury nabídky i poptávky v hudebním životě a mění způsoby, jimiž lidé vnímají hudbu. Konference byla otevřena vědeckým přístupům z nejrůznějších pozic a sledujícím nejrůznější paradigmata či žánry hudební vědy, od příspěvků analytických přes hudebně historické až po hudebně estetické či sociologické.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info