Publication details

Participace žáků v české škole z pohledu dospělých aktérů života škol: zpráva z pilotní studie

Authors

REDLICHOVÁ Jitka

Year of publication 2006
Type Article in Proceedings
Conference Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu: Sborník anotací 14. konference České asociace pedagogického výzkumu
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Field Pedagogy and education
Keywords participace žáků; demokracie ve škole
Description Příspěvek prezentuje výsledky pilotní fáze výzkumu, zaměřeného na participaci žáků v procesech rozhodování z pohledu vedoucích pracovníků a učitelů základních škol. Cílem výzkumu, jehož součástí je prezentovaná pilotní studie, je přispět k zodpovězení především těchto otázek: Jaké poznatky mají vedoucí pracovníci škol a učitelé o participaci žáků?, Jaké mají představy a názory o jejích podobách, formách a funkci ve školním prostředí?, Jaké potřeby a překážky pociťují ve vztahu k participaci žáků? Studie byla uskutečněna na vybrané základní škole s využitím kombinace metod kvalitativního a kvantitativního výzkumu, jako jsou: rozhovor, analýza školní dokumentace, panelová diskuse, aj.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info