Publication details

Chiariho syndrom - vlastní zkušenosti

Authors

SMRČKA Martin SOVA Marek SMRČKA Vladimír HANOUN George

Year of publication 2006
Type Article in Proceedings
Conference Sborník abstrakt - 11. Pracovní dny chirurgie lební baze
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Ve sdělení zdůrazňujeme důležitost zvládnuté techniky operačního výkonu, který se provádí standardně v poloze vsedě, s provedením dostatečné kostěnné dekomprese, durální dekomprese s plastikou tvrdé pleny a dále se zajištěním volného toku likvoru rozrušením arachnoidálních srůstů. Mortalita operace byla nulová. Zlepšení klinických obtíží dokumentováno i úpravou radiologického nálezu na NMR.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info