Publication details

De mogelijkheden en grenzen van het gebruik van de fonetische transcriptie bij de verwerving van het Nederlands

Title in English Possibilities and Limitations of the Use of Phonetic Transcription by the Acquisition of Dutch
Authors

NOVÁKOVÁ Marta

Year of publication 2007
Type Article in Proceedings
Conference Praagse Perspectieven 5. Handelingen van het Regionaal Colloquium Neerlandicum van Midden-Europa aan de Karelsuniversiteit op 20, 21 en 22 september 2007
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Field Linguistics
Keywords phonetic transcription Dutch Acquisition
Description Text of a lecture held in Prague in September 2007 on Regional Colloquium of the Dutch Studies and Prague Perspectives 5. The article deals with the results of the use of phonetic transcription in the phonetic courses to train analytical listening and pronunciation.