Publication details

Fyzickogeografický sborník 4. Fyzická geografie - teorie a aplikace

Authors

HERBER Vladimír

Year of publication 2007
Type Monograph
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Sborník příspěvků z 23. výroční konference Fyzickogeografické sekce ČGS Fyzická geografie - krajinná ekologie - trvalá udržitelnost, pořádané ve dnech 14. - 15. února 2006 Geografickým ústavem Přírodovědecké fakulty MU. Editovaný sborník referátů obsahuje výsledky teoretických i aplikovaných výzkumů nejen fyzických geografů a krajinných ekologů, ale i odborníků z jiných vědních disciplín (lesnictví, zemědělství).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info