Publication details

24. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti "Fyzická geografie: teorie a aplikace"

Authors

HERBER Vladimír

Year of publication 2007
Type Conference
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description 24. výroční konference Fyzickogeografické sekce ČGS s pracovním názvem "Fyzická geografie – výzkum, vzdělávání, aplikace", kterou uspořádal ve dnech 13. - 14. února 2007 Geografický ústav Přírodovědecké fakulty MU. Jednání probíhalo v 6 programových blocích. Tradičně vysoký počet referátů - předneseno 38 příspěvků účastníků z České republiky a Slovenska.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info