Publication details

Molekulárně genetická analýza Rb1 genu u dětských pacientů s retinoblastomem. Celostátní sjezd společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 40. výroční cytogenetická konference 2007

Authors

VALÁŠKOVÁ Iveta ZAJÍČKOVÁ Veronika KRATOCHVÍLOVÁ Adéla GAILLYOVÁ Renata KEPÁK Tomáš

Year of publication 2007
Type Article in Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info