Publication details

Choroby gastrointestálního traktu ve stáří

Authors

WEBER Pavel

Year of publication 2000
Type Chapter of a book
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Ve srovnání se začátkem tohoto století se střední délka života(SDŽ) v průmyslově vyspělých zemích téměř zdvojnásobila. Tento fakt vede v praxi k tomu, že v průmyslově vyspělých zemích významně vzrostla skupina osob nad 65 let věku (12-16%). Řada problémů se začíná objevovat zejména po 75. roce - tj. v pozdním stáří(séniu).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info