Publication details

Výukový multimediální portál akutní medicíny AKUTNE.CZ

Title in English Educational web portal of emergency medicine
Authors

ŠTOURAČ Petr ŠEVČÍK Pavel SCHWARZ Daniel ŠTOUDEK Roman KRATOCHVÍL Martin

Year of publication 2008
Type Article in Proceedings
Conference IV. mezinárodní kongres informačních technologií ve zdravotnictví Telemedicína Brno 2008
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Field Use of computers, robotics and its application
Description Cíle: AKUTNE.CZ je výukovým internetovým portálem se zaměřením na interaktivní výuku akutní medicíny. Vychází z potřeby přiblížit široké odborné veřejnosti didaktickou formou akutní medicínu jako celek, který se prolíná všemi klinickými obory. Nedílnou součástí portálu je také testová část, která umožní interaktivní formou zhodnotit své znalosti a případně nalézt slabá místa v jejich přípravě. Unikátním cílem portálu je vytvořit soubor audiovizuálně laděných interaktivních rozhodovacích algoritmů, které umožní zájemcům ověřit si v praxi schopnost uvažování u akutního pacienta. Metody: Při vývoji portálu AKUTNE.CZ využíváme v maximální možné míře tzv. opensource software a volně dostupných technologií. Toto rozhodnutí umožnilo učinit portál nezávislým na platformě a významně redukuje náklady na tvorbu. Portál obsahuje statické podklady, nejčastěji ve formě přednášek či autorizovaných textů, k jednotlivým tématům. Rozhodovací algoritmy jsou tvořeny flashovými animacemi a jejich zobrazení tak není závislé na platformě. Nedílnou součástí portálu je diskuzní moderované fórum, které naleznete na adrese forum.akutne.cz. Výsledky: Na portálu jsou vyvěšeny elektronické podklady k přednáškám v kurzech „Základy intenzivní medicíny“, „Základy anesteziologie“ a „První pomoc“. Dále jsou zveřejněny interaktivní rozhodovací algoritmy ?Astma? a ?Management neočekávané obtížné intubace?. Z audiovizuálních pomůcek je zveřejněna „Kanylace centrálního žilního řečiště cestou vena subclavia“. Exkluzivní spolupráce s 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy zpřístupnila kvalitní výukový audiovizuální materiál týkající se kardiopulmonální resuscitace. V rámci moderovaného diskuzního fóra forum.akutne.cz je možno diskutovat s předními odborníky nad aktuálními otázkami oboru. Závěr: Již nyní je portál přínosem ve výuce akutní medicíny a v orientaci v oboru. Naše adresa je : www.akutne.cz. Podpořeno grantem Fondu rozvoje vysokých škol číslo 421/2007.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info