Publication details

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. In Bakoš, E., Šelešovský, J., Špaček, D. a kol. Vybrané přístupy, metody a nástroje managementu regionální a místní správy a jejich kontext

Authors

LUKÁŠOVÁ Růžena

Year of publication 2008
MU Faculty or unit

Faculty of Economics and Administration

Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info