Publication details

Kolísání agentivního a inchoativního čtení u reflexivních konstrukcí v češtině a v němčině

Title in English Agentive and inchoative reading of reflexive constructions in Czech and German
Authors

WAGNER Roland

Year of publication 2008
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Reflexivizace způsobuje v nejrůznějších jazycích u jistých predikátů změny v sémantické struktuře. Původně agentivní, resp. kauzativní predikát se mění v inchoativní predikát vyjadřující spontánní změnu stavu implikovaného aktantu (srov. např. Vláda zvýšila daně vs. Daně se zvýšily). Tento jev je poměrně dobře popsán pod různými nálepkami, jako např. dekauzativizace (Grepl/Karlík 1983), antikauzativizace (Haspelmath 1993) nebo aktantová derivace (Plungjan 2003). Pozoruhodné je, že (a) reflexivizace nemá u všech predikátů stejného jazyka stejný dekauzativní účinek (Petr se oholil nevyjadřuje spontánní změnu stavu v Petrovi, ale cílenou aktivitu tohoto participantu) a také nemá nutně (b) ten stejný dekauzativní účinek ve všech jazycích, i když se jedná o ekvivalentní predikáty. Ve svém příspěvku si kladu za cíl vyjasnit sémantickou podstatu dekauzativizující operace a vypátrat pravidelnosti, podle kterých se řídí sémantické dopady reflexivizace v češtině a v němčině.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info