Publication details

Kazuistika pacientky s obsedantně-kompulzivní poruchou a komorbidní depresivní poruchou léčených pomocí rTMS

Authors

USTOHAL Libor PŘIKRYL Radovan

Year of publication 2008
Type Article in Periodical
Magazine / Source Psychiatrie pro praxi
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Field Psychiatry, sexuology
Description Kazuistika popisuje aplikaci nízkofrekvenční repetitivní transkraniální magnetické stimulace u pacientky dlouhodobě léčené pro OCD, u které byla zjištěna komorbidní deprese. Na knci léčby došlo k nesignifikantnímu snížení závažnosti OCD, u komorbidní deprese však bylo dosaženo remise.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info