Publication details

Národní registr dětských úrazů

Authors

PLÁNKA Ladislav STARÝ David ŠKVAŘIL Jan GÁL Petr

Year of publication 2008
Type Article in Periodical
Magazine / Source Úrazová chirurgie
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Field Traumatology and orthopaedic surgery
Keywords polytrauma;child;registry;injury
Description Vytvoření a rozšíření používání NRDU mezi Dětská traumatologická centra je prvním a zásadním krokem. Možnost provedení analýzy v prvním pololetí roku 2008 a její výsledky jsou důkazem vysoké výtěžnosti a potřebnosti národní úrazové databáze.