Publication details

Flowcytometrická detekce minimální reziduální nemoci u transplantovaných pacientů s mnohočetným myelomem

Title in English Flow cytometric detection of minimal residual disease in multiple myeloma patients after transplantation
Authors

KOVÁŘOVÁ Lucie BUREŠOVÁ Ivana SUSKÁ Renata POUR Luděk ZAHRADOVÁ Lenka PENKA Miroslav HÁJEK Roman

Year of publication 2008
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Mnohočetný myelom (MM) patří mezi krevní nádorová onemocnění. Přes zásadní úspěchy v léčbě, dosažené v posledních 10 letech, stále většina pacientů relabuje v důsledku existence minimální reziduální nemoci (MRN). Naším cílem bylo monitorování množství a klonality plazmatických buněk u osob s MM po provedené autologní transplantaci pomocí vícebarevné průtokové cytometrie a zejména ověření senzitivity zvoleného přístupu. Pomocí znaků CD38 a CD138 byly flowcytometricky identifikovány plazmocyty (PC), na kterých byla dále studována exprese znaků CD19 a CD56 pro odlišení polyklonálních CD19+ PC (N-PC) od klonálních CD56+ PC (A-PC). Je zřejmě, že zastoupení N-PC a A-PC má výpovědní hodnotu, nicméně zatím se jedná o předběžné výsledky. Flowcytometrická analýza fenotypového profilu plazmocytů kostní dřeně se jeví jako rychlá a dostatečně senzitivní metoda, která může být využita ke studiu minimální reziduální choroby u MM. Náběr dostatečného množství pacientů a porovnání flowcytometrických dat s dalšími parametry jsou nezbytným předpokladem pro ověření výpovědní hodnoty tohoto přístupu.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info