Publication details

Samospráva a financování veřejných vysokých škol deset let po přijetí zákona o vysokých školách

Authors

ADÁMEK Vladimír

Year of publication 2008
Type Article in Proceedings
Conference Dny práva - 2008
MU Faculty or unit

Faculty of Law

Citation
Keywords University; special interest self-administration; territorial self-administration; state budget; subsidies from the state budget; contribution from the state budget.
Description Veřejné vysoké školy jsou dnes demokraticky organizované samosprávné instituce. Právní úprava jejich samosprávy a financování je předmětem předkládaného příspěvku, který je zároveň připomenutím, že uplynulo právě deset let od přijetí zákona o vysokých školách. Úvodní část příspěvku je věnována samosprávě veřejných vysokých škol jako součásti zájmové samosprávy, další část příspěvku pojednává o některých souvislostech právní úpravy financování veřejných vysokých škol a závěrečná část příspěvku je úvahou de lege ferenda o přijetí samostatného právního předpisu, který by upravoval financování vysokých škol.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info