Publication details

Má vliv na sportování dětí pozitivní příklad rodičů?

Title in English Does positive parents example have effect of doing sport of children
Authors

JUŘÍKOVÁ Jana MASCHTOVSKÁ Danka LAPARIDIS Konstantinos

Year of publication 2008
Type Article in Proceedings
Conference Sborník příspěvků z XV. ročníku interdisciplinární konference s mezinárodní účastí "Optimální působení tělesné zátěže" s podtitulem "Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka"
MU Faculty or unit

Faculty of Sports Studies

Citation
Field Other medical specializations
Keywords sport in children; sport in parents; sports clubs; familys sport
Description In this paper is observed physical activity frequency about parents and their children. It was monitored, if children attend the sports clubs and if they go to play outdoor games. It was monitored too, if parents do sports. It was premised, that children move outside, they have any physical activity, while at home children have a sedentary way of spend their leisure time. Through it was observed, the most of parents (33.3 %)do sports seldom, the most of children move otuside several times per week (53.3 %). Generally 83.3 % parents do sports, at least seldom. 45 % asked children attend regularly sports clubs.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info