Publication details

Flowcytometrická detekce trombocytárních mikropartikulí

Title in English Flow cytometry in detection of platelets microparticles
Authors

KOVÁŘOVÁ Lucie BULIKOVÁ Alena MATÝŠKOVÁ Miloslava PENKA Miroslav

Year of publication 2008
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Destičkové mikropartikule (PMP) vznikají tvorbou a uvolňováním membránových vezikulů. Množství cirkulujících PMP je známkou aktivace destiček. PMP podporují prokoagulační aktivitu a dále působí stimulačně na endoteliální bb, leukocyty, neutrofily, monocyty a další destičky. Zvýšený počet PMP byl, kromě jiných diagnóz, nalezen také u esenciální trombocytémie a polycytémie vera, kdy koreloval s počtem trombóz. Pokusili jsme se provést flowcytometrickou analýzu počtu destičkových mikropartikulí u zdravých dárců a pacientů s myeloproliferativním onemocněním (MPD). U zdravých kontrol byl nalezen medián abs. počtu 3 bb/ul (rozmezí 1-31), zatímco u pacientů 11,5 bb/ul (1-96). Přestože se jedná o malé částice, což znesnadňuje jejich analýzu, a nezanedbatelný je také stupeň subjektivity odečtu, je zřejmé, že lze zachytit rozdíly v jejich počtu v rámci srovnávaných skupin. Flowcytometrická detekce PMP v i v nejzákladnějsím nastavení poskytuje informaci o zastoupení zvýšeného počtu destičkových mikropartikulí u pacientů s myeloproliferativním onemocněním.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info